Informatiedeling

Welke (on)mogelijkheden hebben medewerkers die op het snijvlak van zorg en veiligheid werken om informatie uit te wisselen? Dat hebben we in 2022 onderzocht. We bekeken hoe dit op andere plekken in het land is aangepakt. We spraken hierover met experts op het gebied van privacy en wetgeving en met deskundigen die gespecialiseerd zijn in zorg en veiligheid.

Resultaten & effecten

  • De netwerkregisseur heeft de leergang ‘Privacy en gegevensdeling in zorg en veiligheid’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevolgd. Ze heeft ook overlegd met VNG-experts op het gebied van privacy en gegevensdeling. Gemeenten horen als juridische basis een convenant te hebben als ze informatie op de juiste manier willen delen. Niet alle gemeenten hebben een (up-to-date) convenant.
  • De netwerkregisseur ontwikkelt met twee werkgroepen (één gericht op inhoud en één gericht op inhoud en privacy) een modelconvenant voor de persoonsgerichte aanpak (PGA) jeugd 12 tot 23 jaar. Op basis van dit format kunnen gemeenten dan hun eigen convenant maken.