Programma Aanpak Ondermijning Schiphol

PROGRAMMA ONDERMIJNING

De luchtvaart op Schiphol kent een efficiënte, logistieke afhandelingsketen rond vliegverkeer, reizigers- en vrachtvervoer, bagagestroom en bevoorrading. Hiermee is Schiphol als belangrijkste internationale luchthaven van ons land helaas ook een aantrekkelijk doelwit voor (internationaal) georganiseerde criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de smokkel van verdovende middelen, maar ook van geld en goederen naar en uit Nederland. Deze criminele activiteiten kunnen leiden tot verstoring van de bedrijfsvoering en legale (infra)structuren, reputatieschade en risico’s voor de veiligheid en integriteit van medewerkers en bedrijven.

Publieke en private partijen[1] hebben de afgelopen jaren met diverse activiteiten hard gewerkt om ondermijnende criminaliteit op en rond Schiphol tegen te gaan. In 2020 is in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland het Ondermijningsbeeld Schiphol[2] opgesteld. Hierin staan verschillende aanbevelingen om de aanpak van ondermijning op de luchthaven verder te versterken. Op basis hiervan is een Plan Van Aanpak Ondermijning Schiphol opgesteld. Het plan kent drie hoofdprioriteiten: locatiegerichte aanpak, branchegerichte aanpak, en integriteit pashouders. De betrokken publieke en private partners voeren dit plan uit vanuit het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol (PAOS).

De website www.sterkeluchthaven.nl fungeert als centraal platform. Hier kunnen medewerkers op Schiphol informatie vinden over ondermijning, zich bewust worden van hun mogelijk kwetsbare positie op de luchthaven, de e-learning volgen, tips lezen om weerbaarder te zijn tegen criminele invloeden én tools krijgen om mogelijke misstanden te herkennen en te melden.

De aanpak richt zich in eerste instantie op personeel met een toegangspas voor de luchthaven. Dit zijn ruim 65.000 pashouders. Binnen de huidige aanpak is een aantal branches en locaties geprioriteerd. Hier wordt als eerste op ingezet (middelen, communicatie, etc.).  

Doelstelling

We werken publiek-privaat samen aan de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit, door het weerbaarder maken van zowel medewerkers als (logistieke) processen; het opwerpen van barrières (fysiek, procesmatig, sociaal), het verhogen van bewustwording, en in afstemming met de verantwoordelijke partners een gecombineerde inzet van toezicht, handhaving en opsporing.

 

[1] Belastingdienst, Douane, FIOD, Gemeente Haarlemmermeer, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Nationale Politie, NCTV, RIEC NH, KLM, Schiphol Group, en andere bedrijven en organisaties.

[2] Ondermijning op en rond luchthaven Schiphol | Rapport | Rijksoverheid.nl

Lees meer

Deze activiteiten voerden we uit

image

Overige projecten programma ondermijning