En verder...

We hebben geïnvesteerd in het inzichtelijker maken van de actuele cyberproblemen en de daarbij horende uitdagingen. We brachten het steeds groter wordende (veiligheids)probleem verder onder de aandacht door:

Resultaten & effecten

  • Per kwartaal een rapportage te maken die inzicht geeft in de cijfermatige ontwikkeling binnen de eenheid;
  • Deel te nemen aan de Lokale Weerbaarheid Cybercrime - Agendastad Citydeal;
  • Deel te nemen aan het Consortium Raak, waarin we met hogescholen en publieke instellingen onderzoek doen op het gebied van cyber en online criminaliteit; het platform Cyberburgemeesters vanuit Noord-Holland te faciliteren, waarbij we in 2022 het voorzitterschap hebben overgedragen aan de Veiligheidscoalitie Midden Nederland.
  • Informatie te geven voor het bestuurlijke convenant digitale veiligheid van het Rijk en gemeenten, waarin de gezamenlijke inspanningen worden uitgewerkt, behorende bij het actieplan Nederlandse Cybersecurity strategie. 
  • Platform Cyberburgemeesters; deelname van onze cyberburgemeesters aan de vergaderingen op 28 januari, 25 maart, 24 juni en 30 september.