Bestuurlijk ambassadeurschap verder uitbouwen

In 2022 is de regionale stuurgroep Cyber vijf keer bij elkaar geweest. Daarin zitten burgemeesters, bestuurders van de politie en Openbaar Ministerie en de projectleiders Cyber van Noord-Holland Samen Veilig. De leden zwermen uit over de eenheid, zitten in landelijke en regionale commissies en helpen het onderwerp cyber meer aandacht te geven op de bestuurlijke veiligheidsagenda’s.

Resultaten & effecten

  • De leiding van politie en Openbaar Ministerie en de zogenoemde cyberburgemeesters hebben structureel deelgenomen aan regionale overleggen.
  • De burgemeesters van Heemstede, Hollands Kroon en Stede Broec hebben meegedaan aan de zogenoemde Cybersessions. Deze online talkshows over cybercriminaliteit werden georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
  • De burgemeesters van Hollands Kroon en van Heemstede zijn toegevoegd aan de commissie Informatiesamenleving van de VNG.
  • De VNG heeft voor gemeentebestuurders gesprekken over digitale veiligheid georganiseerd. Tijdens die overleggen kunnen ze van elkaar leren. De cyberburgemeesters hebben die gesprekken begeleid.