Maritieme smokkel

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Het jaar 2022 stond voornamelijk in het teken van het afronden en overdragen van de ontwikkelde producten. Om de producten van de deelprojecten een vaste plek te geven bij de belanghebbende organisaties namen we contact op met mensen die daarbij een rol konden vervullen.

Daarnaast documenteerden we de lessen die we hebben geleerd tijdens het samenwerken als verschillende overheidsorganisaties. We plaatsten de lessen met de producten op het Kennisplatform Ondermijning.

Deze activiteiten voerden we uit

image

Overige projecten programma ondermijning