ONDERMIJNING

Onze aanpak richt zich niet alleen op het bestrijden van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, maar ook op het voorkómen daarvan.  De basis van de aanpak wordt gevormd door het diensten- en productenaanbod van het RIEC Noord-Holland. Daarnaast besteedden we in de periode 2019-2022 extra aandacht aan enkele specifieke ondermijningsthema's. Dat deden we in de projecten van het versterkingsprogramma Aanpak Ondermijning Noord-Holland. 

RIEC Noord-Holland

Tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en één Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) richten zich sinds 2008 op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en capaciteit van verschillende overheidspartners. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC’s en het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning. 

Het RIEC Noord-Holland stemt zijn dienstverlening af op de lokale en regionale behoeften van de partners in onze eenheid.

Programma aanpak ondermijning

Voor de periode 2019-2022 stelde het kabinet extra middelen beschikbaar voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio's. 

Ondermijnende criminaliteit is zó vergroeid met de maatschappij, dat de aanpak ervan vraagt om intensieve betrokkenheid van maatschappelijke partners. Daarom kregen de regio's de opdracht de extra middelen niet alleen te investeren in het versterken van de overheidssamenwerking, maar juist ook maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven bij de aanpak te betrekken. Het zwaartepunt van de aanpak moest daarbij liggen op het voorkómen van ondermijnende criminaliteit, door kansen en gelegenheden hiervoor weg te nemen. 

Deze uitgangspunten vormden de basis voor de projecten van het programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland. 

Projecten

Het programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland bestond uit zeven projecten. Deze waren gebaseerd op eerder uitgevoerd onderzoek naar de verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit die in onze regio de meeste aandacht vroegen.

image