Regionaal netwerk - regionale expertise

In 2022 hebben we verder geïnvesteerd in ons netwerk. We keken wie onze stakeholders waren: welke professionals en netwerken zijn interessant voor ons? Als we een product ontwikkelen, voor wie maken we dat dan? We stelden een communicatieplan op en gingen aan de slag met gerichte producten. Ook probeerden we een beter beeld te krijgen van trends en ontwikkelingen. In 2022 hebben we ook de zogenoemde Nitwitwijzer opgeleverd, een product dat voortvloeit uit het project Websense, dat doorliep in 2022. Met dat project leerden en onderzochten we als verschillende organisaties samen hoe we als één overheid omgaan met signalen van radicalisering en extremisme op internet. Daarnaast investeerden we in 2022 in ons online netwerk door middel van living labs, waar verschillende professionals ervaringen uitwisselen.

Resultaten & effecten

  • We hebben een communicatieplan gemaakt, naast een animatiefilm en infographic over project CTER.
  • We hebben halfjaarlijks een overzicht gemaakt van het aantal signalen en casussen die voortkomen uit de aanpak door de Zorg- en Veiligheidshuizen, waar justitie, zorg en bestuur samenwerken om problemen op te lossen.
  • We hebben een verbindingstraject GGD-GGZ in Noord-Holland Noord afgerond en opgestart in Kennemerland. We hebben professionals van de GGD en uit de geestelijke gezondheidszorg met CTER-partners laten praten om meer kennis te kunnen nemen van elkaars expertise, belangen en werkwijze. Het doel is om effectiever terrorisme, extremisme en radicalisering aan te pakken.
  • We hebben een zogenoemde Nitwitwijzer opgesteld. Dat is een stappenplan voor gemeenten om online zo goed mogelijk trends en ontwikkelingen te ontdekken.
  • We hebben vier living labs georganiseerd. Dit zijn online bijeenkomsten, die meestal 20 tot 25 bezoekers trekken. Zij werken bij onder meer gemeenten en politie. Ze wisselen ervaringen uit en bespreken actuele onderwerpen, zoals milieuextremisme.