Dichterbij een veiliger Noord-Holland

In de regionale eenheid Noord-Holland werkten we in 2022 met 32 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie samen met diverse publieke en private partners aan de veiligheid van onze inwoners. In dit jaarverslag leest u aan welke thema's we in 2022 werkten, welke projecten en activiteiten we uitvoerden en welke effecten en resultaten we behaalden.

JAARVERSLAG 2022

Aan deze thema's werkten we

Samenwerken aan integrale veiligheid

 

“Ik vind het vooral dom van mezelf dat ik hier in ben getrapt.” Dat zegt één van de slachtoffers van cybercriminaliteit, die voor de campagne Het slachtoffer spreekt van Noord-Holland Samen Veilig zijn verhaal deed. De uitspraak weerspiegelt niet alleen de schaamte die vrijwel alle gedupeerden uit de campagne voelen nadat ze hebben ontdekt dat ze zijn opgelicht. Er blijkt ook uit, dat criminaliteit heel dichtbij kan komen zonder dat je het in de gaten hebt.

 

 

Over ons

In de eenheid Noord-Holland wordt door twee belangrijke samenwerkingsverbanden gewerkt aan de veiligheid van onze inwoners: het RIEC Noord-Holland en Noord-Holland Samen Veilig. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en partners van deze samenwerkingsverbanden. 

Door de verwevenheid van de meeste veiligheidsvraagstukken zijn beide samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid. Om in de toekomst effectief vorm en inhoud te kunnen geven aan onze gezamenlijke regionale veiligheidsambitie, bouwen we aan één nieuwe werkorganisatie, waar beide samenwerkingsverbanden in opgaan. Deze nieuwe werkorganisatie zal op 1 januari 2024 gerealiseerd zijn.

image

Jaarrekening 2022

Deze wordt nog toegevoegd