Vergroten van de cyberweerbaarheid: Input voor integrale veiligheidsplannen 2023 en meerjarig beleid 2024-2027

In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en startten gemeenten met de voorbereidingen op het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2024-2027. Dat is de kans voor onze 32 gemeenten om de aanpak van cybercriminaliteit en gedigitaliseerde misdaad voor vier jaar een plek in het beleid te geven. De afgelopen jaren hoorden wij te vaak ‘we sluiten aan bij de regionale aanpak’, zonder een (stevig) fundament voor een lokale aanpak. Deze fase is voorbij. Gemeenten zijn zich steeds meer bewust van het feit dat de aanpak van digitale onveiligheid niet meer kan ontbreken in de brede aanpak van onveiligheid.

Resultaten & effecten

  • We hebben gemeenten een passage aangereikt voor coalitieakkoorden. De passage luidt als volgt: “Wij geven prioriteit aan een digitaal weerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen’’.
  • Trendoverzicht veiligheid NH-SV dat de actuele veiligheidsvraagstukken weergeeft die binnen onze eenheid urgent zijn
  • We hebben een presentatie gegeven aan het Regionaal Beleidsoverleg Politie. Dit is een overleg tussen alle burgemeesters van de 32 gemeenten, de eenheidsleiding van politie en het Openbaar Ministerie
  • Met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hebben we gemeenten een zogenoemde Cybersnackbox aangeboden. Hiermee krijgen ze enkele succesvolle cyberprojecten toegestuurd die ze zelf ook goed kunnen inzetten.