Online Orde

De online wereld is niet los te zien van wat er offline gebeurt. Steeds meer problemen met openbare orde beginnen online. Internet is onlosmakelijk verbonden met de fysieke openbare orde en veiligheid in gemeenten en speelt daarmee een cruciale rol in de aanpak van veiligheidsproblemen. In 2021 zijn we intensiever gaan samenwerken binnen de eenheid om deze verandering beter het hoofd te kunnen bieden als overheid. We onderzochten hoe gemeenten online aanwezig zijn en welke acties zij ondernemen bij online aangejaagde ordeverstoringen. We kregen een subsidie uit de landelijke Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Daarmee creëerde de politie de Internet Ondersteuningsgroep.

In het najaar van 2022 werkten we mee aan de Cybersession over online aangejaagde ordeverstoringen. Deze online talkshow werd georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Resultaten & effecten

  • Naar aanleiding van onderzoek door NHL Stenden en de Thorbecke Academy is er een Rapport Online Orde gepubliceerd op 8 april. In dit rapport is onderzocht met welke online interventies gemeenten uit de regio bekend zijn en welke interventies weleens worden ingezet.
  • Naar aanleiding van bovengenoemd rapport heeft het Noord Hollands Dagblad en Binnenlands Bestuur een nieuwsbericht gepubliceerd.
  • We hebben meegewerkt aan de Cybersession over online aangejaagde ordeverstoringen. De projectleider Cyber was te gast in deze online talkshow.