Productielocaties drugs

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Noord-Holland kent veel dunbevolkte gebieden, waar vooral boerenbedrijven te vinden zijn. We noemen dit ‘agrarische buitengebieden’. Criminelen vinden de grote loodsen en schuren op boerderijen interessant voor de productie van soft- en/of harddrugs. Ook biedt Noord-Holland de infrastructuur om drugs te vervoeren en verhandelen. Denk aan de havens, Schiphol en de nabijheid van Amsterdam.

In het project Productielocaties Drugs werken we in drie deelprojecten aan:

  • Het vergroten van de weerbaarheid van agrarische buitengebieden. We willen voorkomen dat criminelen er schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen gebruiken voor de productie van drugs (deelproject Schimmige Schuren).
  • Het vergroten van onze integrale kennis, vooral van synthetische drugsproductie. Alle partijen die betrokken zijn bij de strijd tegen deze productie moeten toegang hebben tot alle beschikbare informatie. Zo kunnen ze op basis van dezelfde informatie naar het probleem kijken en handelen (deelproject Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs, afgekort IIPSy).
  • Het vergroten van het bewustzijn onder inwoners en ondernemers door te wijzen op de risico’s en verschijningsvormen van drugsproductie. Zo kunnen zij meer en betere meldingen doen (deelproject NH Drugsalert).

Deze deelprojecten staan niet los van elkaar. NH Drugsalert en Schimmige Schuren gaan allebei over bewustwording en meldingsbereidheid, van inwoners van dorpen en steden (NH Drugsalert) en van boeren in het buitengebied (Schimmige Schuren). Krijgen we daardoor meer meldingen, dan ondernemen medewerkers van IIPSy actie. Zij zien in welk gebied het aantal meldingen nog achterblijft, waarna een gerichte communicatiecampagne kan worden ingezet (NH Drugsalert). Daarnaast profiteren we in het project IIPSy van de samenwerking tussen partners in het buitengebied. Andersom biedt IIPSy interessante informatie voor gemeenten over plekken die kwetsbaar zijn voor drugsproductie. Hierdoor ontstaan er aanknopingspunten om aan de slag te gaan in het buitengebied.

Lees meer

Deze activiteiten voerden we uit

image

Overige projecten programma ondermijning