Programma Aanpak ondermijning Noordzeekanaalgebied

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Het Noordzeekanaalgebied bestaat uit de havens van Amsterdam, Beverwijk, Zaanstad en Velsen/IJmuiden. De havenregio staat in de top vijf van de belangrijkste internationale logistieke knooppunten van Europa en is onderdeel van de logistieke ARA-hub (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen). Daarmee is deze regio een verlengde poort voor grotere havens als Antwerpen en Rotterdam. De centrale ligging in Europa maakt de haven goed bereikbaar over water, spoor en weg. Dezelfde kwaliteiten die het Noordzeekanaalgebied heeft voor legale activiteiten worden benut voor illegale (drugs)handel; de geografische ligging, de economische efficiëntie en de uitstekende infrastructurele voorzieningen maken de havenregio bij criminele organisaties in toenemende mate populair (Eski et al., 2021). 

In coördineren en aansturen van het mainportprogramma 'Aanpak ondermijning Noordzeekanaalgebied' werken de RIEC’s Amsterdam Amstelland en Noord-Holland samen. Het programma is in 2022 gestart en heeft als doel: een veilig en integer Noordzeekanaalgebied. Binnen het programma hebben de betrokken publieke en private partners de handen ineengeslagen om de georganiseerde criminaliteit in het gebied tegen te gaan, in het bijzonder de in- en doorvoer van verdovende middelen. En de direct daaraan te koppelen geldstromen. Vanuit een gedeelde informatiepositie nemen de samenwerkende partijen daarvoor preventieve en - waar nodig - repressieve maatregelen.

De inhoudelijke ambitie voor 2022 was, om meer zicht te krijgen op risicogebieden en -locaties, gelegenheidsstructuren, kwetsbare processen en branches ten aanzien van drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied. Om dit te bereiken zetten we in op het verbeteren van de gezamenlijke informatiepositie, het versterken van lopende initiatieven die al bijdragen aan het terugbrengen van de drugsproblematiek en het met elkaar verbinden en starten met implementatie van lokale initiatieven in het hele gebied. Met als doel dat deze inzichten de basis vormen voor een gedragen publiek-privaat plan van aanpak voor het Noordzeekanaalgebied voor 2023 en de daaropvolgende jaren.

Deze activiteiten voerden we uit

image

Overige projecten programma ondermijning