En verder...

Het thema CTER bleek ook in 2022 volop actueel. We zagen dat verschillende (intern)nationale ontwikkelingen leidden tot meer maatschappelijk ongenoegen en polarisatie in de samenleving. Denk aan ontwikkelingen als klimaatverandering en het te ontwikkelen beleid om dat aan te pakken (stikstofbeleid), migratie en de grote bevolkingsgroei met een tekort aan woningen als gevolg. Of neem internationale conflicten zoals in Oekraïne die impact hebben op energieprijzen en gasvoorraden. Dergelijke ontwikkelingen raken mensen persoonlijk. Ze leiden tot angst, onzekerheid, onvrede of miskenning en tot maatschappelijk ongenoegen. Dat ongenoegen richt zich steeds vaker (ook) op de overheid. Dit noemen we ook wel ‘verticale polarisatie’ en brengt voor de lokale overheid grote uitdagingen met zich mee. We hebben in 2022 onze partners daarin ondersteund met producten op maat.

Resultaten & effecten

  • We hebben in 2022 een expertsessie georganiseerd over een beweging die zich afzet tegen de overheid. We maakten naar aanleiding van die sessie ook een informatieblad: wat is de beweging en waar kan ik die aan herkennen? Wat is ons handelingsperspectief?
  • We hebben in 2022 een variant op de almanak ‘Vaandels, vlaggen en varianten’ gemaakt. We ontwikkelden drie posters voor collega’s die op straat werken, om uitingen van ongenoegen (in de volle breedte) te herkennen. De posters zijn eind 2022 afgerond en voorjaar 2023 overhandigd aan gemeenten en politie.
  • We hebben een webinar over rechtsextremisme georganiseerd.
  • We hebben drie zogenoemde pressure cookers Dit zijn overleggen met bestuurders waarin aanwezigen in korte tijd tot een gezamenlijk besef van een probleem moeten komen. Op basis daarvan zetten ze een eerste stap naar gezamenlijke actie daartegen. Een keer organiseerden we dit voor bestuurders uit onze hele eenheid, een keer voor het district Zaanstreek-Waterland en een keer in een gemeente.
  • In een zogenoemde crashcourse hebben we tijdens een bijeenkomst op het stadhuis van Alkmaar stilgestaan bij de vraag ‘hoe internationale gebeurtenissen ook een impact kunnen hebben in lokale context’. De effecten en opgaves van internationale gebeurtenissen kunnen complex, divers en veranderlijk zijn. Ze kunnen een polariserend effect hebben op de samenleving in Nederland, bijvoorbeeld onder inwoners met (verschillende) internationale wortels. Dit vraagt een meervoudig perspectief om maatwerk te kunnen leveren. Tijdens de bijeenkomst gaf een expert een presentatie over dit onderwerp aan een verzameling diverse professionals.
  • We hebben de podcast ‘Radicaal’ ontwikkeld. In de podcast gingen drie collega’s in gesprek met jongeren om hun verhaal te horen: wat verstaan zij onder ‘polarisatie’ en ‘radicalisering’? Hoe zien zij hun eigen rol daarin en wat verwachten zij van de overheid? De doelgroep van de podcast bestaat uit ambtenaren.
  • Nieuwsbrieven 2022: in 2022 maakten wij 5 nieuwsbrieven op waarin we professionals informeerden over ons trainingsaanbod, producten en relevante actualiteiten.