Driehoeken bezoeken

In 2021 is in de driehoeken besloten om de thematiek van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit vanaf dat moment regelmatig te agenderen. De kwartaalrapportages van de politie werden als ondersteuning aangeboden. Binnen de eenheid werd de voorbereiding op de aanpak van Centurion[1] aangevangen. Afspraken tussen politie en het OM werden gemaakt over de verdere doorontwikkeling van het Regionale cybercrime Team (CCT).

[1] Actieplan voor een termijn van 2 jaar waarbij politie en het OM in netwerkteams (10 lokale opsporingsteams, 1 landelijk opsporingsteam en 1 landelijk ICT scrumteam samen actuele en massale vormen van veelvoorkomende digitale criminaliteit met grote maatschappelijke impact aanpakken. Gestart juli 2021.

Resultaten & effecten

In 2022 is een beleidsadviseur Cybercrime aangenomen bij het Openbaar Ministerie waardoor de ondersteuning aan de ambtelijke driehoeken vanuit OM-perspectief kan groeien. De secretarissen van de driehoeken zijn periodiek bijgepraat door de regionale projectleiders over ontwikkelingen en de uitvoering van lopende projecten.

Binnen de eenheid waren in 2022 tien digitale wijkagenten actief. Zij ondersteunden ook een initiatief zoals re_B00TCMP.