PROGRAMMA ONDERMIJNING

Uitbuiting is ingrijpend voor de vaak kwetsbare slachtoffers. Zij lopen ernstige lichamelijke en psychologische schade op. Criminelen maken inbreuk op de vrijheid en persoonlijke integriteit van mensen, om zichzelf te verrijken. Uitbuiting is geen geïsoleerde vorm van criminaliteit, maar één van de ‘bedrijfsactiviteiten’ van misdadigers. Wij beschouwen uitbuiting daarom ook niet als afzonderlijk verschijnsel, maar in samenhang met andere vormen van criminaliteit.

image

Overige projecten programma ondermijning