CTER

De afkorting CTER staat voor Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering. Dit zijn ingewikkelde maatschappelijke onderwerpen. Gemeenten (als regievoerder in deze aanpak) moeten dan ook flink investeren in een deskundige aanpak. Daarom is het belangrijk dat we als gemeenten, politie en Openbaar Ministerie kennis en kunde in de regio verzamelen en waar nodig ook met andere gemeenten delen. Dat doen we in goed overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en andere (landelijke) partners, zoals Reclassering Nederland.

Onze aanpak is breed: van het voorkomen van terrorisme, extremisme, radicalisering en (ongewenste) polarisatie tot repressie. Van het vroeg ontdekken dat iemand hiervoor vatbaar is tot een gezamenlijke, multidisciplinaire aanpak in persoonlijke casussen.

We richten ons met CTER op:

  1. het stimuleren van een inclusieve samenleving om polarisering en radicalisering (en zo extremisme en terrorisme) te voorkomen;
  2. het vroeg ontdekken van de dreiging van geradicaliseerde en extremistische personen, groepen en instituties;
  3. het helpen van organisaties om de gezamenlijke, multidisciplinaire aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme in de eenheid Noord-Holland continu te verbeteren en een vaste plek te geven.

Deze kernpunten hebben we opgenomen in de volgende drie deelprojecten:

  • Basis op orde.
  • Bovenregionaal netwerk - (boven)regionale expertise.
  • Integrale aanpak CTER.
Lees meer

Deze activiteiten voerden we uit

image