Intensiveren afpakken

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Geld, bezittingen en status zijn een sterke drijfveer voor ondermijnende criminaliteit. Het afpakken hiervan is dan ook belangrijk als we criminelen willen tegenwerken.

Maar afpakken is geen doel op zich. De optelsom van geld en vermogen is niet het enige dat telt. Bij het project Intensiveren Afpakken staat het vergroten van het maatschappelijk effect centraal. Daarbij gaat het om het verkleinen van de maatschappelijke voedingsbodem voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit, het voorkomen en stoppen van criminele investeringen in de bovenwereld, het tegengaan van parallelle samenlevingen en het herstel van vertrouwen in de overheid.

Als partners willen we betekenisvol afpakken. Dat betekent dat we samen beslissingen nemen in het afpakken van crimineel verdiend vermogen, om te tonen dat misdaad niet loont en om criminaliteit te voorkomen. Dat doen we door slimme en zichtbare maatregelen te nemen, gebruikmakend van de kracht, kanalen en het netwerk van verschillende overheidspartijen.

In 2022 heeft het projectteam zich wederom gericht op het (structureel) in beeld brengen van het maatschappelijk effect van afpakken: hoe komen we daarover samen meer te weten en hoe brengen we dat ook samen in de praktijk? We gebruikten een bottom-up werkwijze. We gingen ervan uit dat de professionals in de casussen het beste weten hoe we het maatschappelijk effect kunnen bereiken. Vervolgens wilden we het belang van dat maatschappelijk effect overbrengen aan leidinggevenden en bestuurders. Waar mogelijk hebben we de samenhang opgezocht en tot stand gebracht met het RIEC en de andere projecten van Noord-Holland Samen Veilig (NHSV). We hebben versterkt wat al goed gaat, kansen verbreed en kennis, expertise en vaardigheden versterkt.

Dit project richt zich op verbreding en verdieping van het  afpakken van crimineel verdiend vermogen. We kijken hoe we als samenwerkende organisaties samen kunnen leren en wat we samen kunnen doen. Zo kunnen we afpakken om veiligheid duurzaam te verbeteren. We hebben hiertoe actiedagen, verkeerscontroles en afpaktrainingen georganiseerd en geadviseerd over betekenisvol afpakken in lopende casussen.

Lees meer

Deze activiteiten voerden we uit

image

Overige projecten programma ondermijning