re_B00TCMP

We onderscheiden twee typen jonge daders. We kennen de jongeren met specifieke IT-vaardigheden die daarmee cybercrime kunnen plegen. Denk hierbij aan hackers of jongeren die DDOS-aanvallen zelfstandig uit kunnen voeren en ransomware op computers kunnen plaatsen. Soms starten deze jonge daders uit nieuwsgierigheid met deze misdaad, maar ontwikkelen ze zich tot intrinsieke criminelen. Het tweede type jonge daders beschikt niet over specifieke IT-vaardigheden, maar wordt geronseld om als schakel in een criminele keten te fungeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online oplichters die zogenoemde geldezels (mensen die hun bankrekening, al dan niet onbewust, uitlenen aan cybercriminelen) ronselen.

Het project re_B00TCMP is primair op de eerste doelgroep gericht. Het zijn risicojongeren die zich op de grens van het strafrecht begeven omdat ze hoog scoren op IT-kennis. In 2021 startten we met de eerste re_B00TCMP op de H20 Esports Campus in Purmerend. In navolging van ons concept vroeg Noord-Holland Samen Veilig samen met drie andere regionale samenwerkingsverbanden subsidie aan bij de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Die financiering was bedoeld om vier re_B00TCMPS in 2022 te ondersteunen in Nederland. Op 9 juli 2022 vond deze plaats binnen onze eenheid, wederom in H20 in Purmerend. De gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Haarlemmermeer, Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Heemstede, Den Helder en Velsen deden mee. Via elf gastlessen op scholen en een stand tijdens een evenement van stichting Purmer Valley, die jongeren voor een opleiding en een baan in de ICT en technologie wil interesseren, zijn jongeren getriggerd om een online assessment te maken. In totaal hebben 994 jongeren dit assessment gemaakt. Op basis hiervan kregen ze een score voor hun vaardigheden en de kans op grensoverschrijdend gedrag. Tijdens re_B00TCMP werden 25 jongeren meegenomen in de wereld van cyber door cybersecuritybedrijven, politie en Openbaar Ministerie. Zij bespraken met de jongeren de gevaren en mogelijk vervelende effecten van hun gedrag online. Het idee is dat  risicojongeren door deze aanpak een duwtje in de goede richting  krijgen. Zo kunnen ze met hun IT-vaardigheden een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Ook ouders werden uitgenodigd voor deze dag.

Resultaten & effecten

  • Vanuit de CityDeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime is een subsidie toegekend voor het project re_B00TCMP
  • Burgemeesters van de deelnemende gemeenten zijn persoonlijk uitgenodigd om op 9 juli aanwezig te zijn.
  • Media hebben aandacht besteed aan het deelproject. In het Noord-Hollands Dagblad stond een nieuwsbericht over gastlessen op scholen en een artikel over de bijeenkomst in H20 in Purmerend.
  • Feedback van jongeren op de dag (quotes kids);
  • We hebben deelnemers een naslagwerk gestuurd.  We hebben daarin de betrokken cybersecuritybedrijven en politie uitgelicht en jongeren uitgenodigd hen te benaderen als ze geïnteresseerd zijn. We hebben betrokkenen een enquête gestuurd om het project te evalueren.