Cyber

Ons leven is voor een groot deel digitaal. De problemen waarvoor we als overheid staan ook. Want inwoners van de 32 gemeenten in onze eenheid in Noord-Holland worden slachtoffer van cybercriminaliteit. Het is al lang niet meer de vraag óf maar wanneer je slachtoffer wordt en met welke impact. De problemen met openbare orde en veiligheid kennen een digitale component die steeds groter wordt.

Als project Cyber hebben we I&O Research opdracht gegeven om een eigen regionale Veiligheidsmonitor 2021 te maken. Uit dat onderzoek, dat in 2022 uitkwam, blijkt dat minder dan de helft (46%) van de slachtoffers van cybercriminaliteit zich gemeld heeft bij een instantie. Het aandeel dat ook aangifte deed is een stuk kleiner, namelijk 18%. Er zijn per type delict verschillen in meldings- en aangiftebereidheid. Bij fraude met betalingsverkeer is het verschil in melden en het doen van aangifte het grootst. Dan meldt 75% zich bij een instantie, maar 28% doet ook aangifte. Het zijn vooral de digi-tieners (15 tot 24 jaar) die slachtoffer worden van online criminaliteit (21%). Zij doen het minst vaak melding en aangifte.

De politie zag het totaal aantal meldingen en aangiften in de eenheid Noord-Holland in de eerste helft van 2022 met 12% dalen ten opzichte van deze periode in 2021. Dat is goed nieuws, zou je denken. Dit neemt niet weg dat het aantal aangiftes en meldingen bij de politie nog zeer laag is. Het totaalbedrag dat met cybercriminaliteit in de eenheid Noord-Holland is buitgemaakt in alleen al de eerste zes maanden van 2022 is 7.646.154,31 euro. En dat is slechts het deel dat bekend is bij professionele instanties. Recent kwam het Openbaar Ministerie met cijfers die op verzoek van de NOS werden verzameld. Daaruit blijkt dat jongeren steeds vaker betrokken zijn bij fraude en cybercrime en dat de politie zich zorgen maakt.

We hebben in 2022 inwoners weerbaarder willen maken door het probleem zichtbaarder te maken en voor gemeenten middelen te creëren die ze hiertegen kunnen inzetten. Iedere gemeente in onze eenheid heeft meegedaan aan minstens een van de vier cyberprojecten (‘Geldezels’, ‘re_B00TCMP’, ‘het slachtoffer spreekt’, ‘Online Orde’).

Lees meer

Deze activiteiten voerden we uit

image