Basis op orde

Gemeenten hebben de regie in het voorkomen en vroegtijdig herkennen van polarisatie, radicalisering en extremisme. Project CTER ondersteunt en adviseert gemeenten in die rol. Met dit deelproject hebben gemeenten een blauwdruk gekregen voor de invulling van het CTER-beleid. Ook bieden we doorlopend trainingen en webinars aan om het kennisniveau op peil te krijgen en houden. We hebben in 2022 ook onderwijsprofessionals ondersteund in het experiment WIJ-school. Dat deden we door ze te helpen om (onder andere) signalen van polarisatie, radicalisering en extremisme vroeg te herkennen en te ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen.  

Resultaten & effecten

  • We hebben voor gemeenten een overzicht gemaakt van bouwstenen die ze in hun organisatie nodig hebben om polarisatie en radicalisering effectief aan te kunnen pakken.
  • We hebben gewerkt aan een blauwdruk voor lokaal CTER beleid voor gemeenten. Deze wordt in februari 2023 opgeleverd.
  • We hebben professionals, gevarieerde trainingen, stages en opleidingen aangeboden. Het gaat om drie basistrainingen en drie verdiepingstrainingen van het Rijksopleidinginstituut Radicalisering. Daarnaast verzorgde Nuance door Training & Advies twee verdiepingstrainingen en negen webinars. Ook zijn twee workshops over effectief online zoeken naar trends aangeboden.
  • We hebben meegewerkt aan de pilot ‘WIJ-school’
  • We hebben met collega’s van het project Cyber het deelproject Online Orde afgerond. In 2021 maakten we in het kader van dit project al een interventiekaart met adviezen voor gemeenten en een juridische handreiking, waarin we jurisprudentie en wet- en regelgeving over online aangejaagde openbare ordeverstoringen bundelden. NHL Stenden Hogeschool heeft in 2022 in samenwerking met gemeenten in Noord-Holland een rapport opgeleverd over online aangejaagde ordeverstoringen. (Rijker verantwoorden: rapport, artikel NHD en Binnenland Bestuur)