Investeren in kennis en vaardigheden – Permanent learning

Dat veiligheid ook een digitaal karakter heeft, zorgt ervoor dat (overheids)organisaties bepaalde kennis en vaardigheden nodig hebben. Dit geldt zowel voor bestuurders als voor ambtenaren. De cybermogelijkheden ontwikkelen zich dusdanig snel dat het niet makkelijk is om bij te blijven.

In 2022 hebben we, in samenspraak met de andere regionale veiligheidscoalities, voor alle burgemeesters van Nederland een aantal sessies georganiseerd om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen. Die sessies volgden op de vergadering van het platform Cyberburgemeesters. Dit zijn burgemeesters die bijeenkomen om digitale ontwikkelingen, bedreigingen en oplossingen te bespreken en zich verenigd hebben.

We hebben geholpen bij de totstandkoming van de vier zogeheten Cybersessions, georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, In de studio waren drie zogenoemde cyberburgemeesters te gast. ‘De projectleider Cyber, een deskundige van de gemeente Alkmaar en een digitaal specialist van de politie namen ook deel aan de online talkshow We hebben maandelijks een nieuwsbrief verstuurd naar professionals uit de eenheid. Zij krijgen toegang met een inlogcode via de website www.nh-sv.nl. Daarin delen we informatie over trends en ontwikkelingen, lichten we projecten toe, delen we jurisprudentie en komt iedere maand een andere collega uit het werkveld aan het woord die ervaringen deelt. Ook vertelt deze collega over persoonlijke ervaringen met cyberdelicten.

Resultaten & effecten

Vijf inspiratiesessies in 2022:

  • 28 januari Online ontspoord
  • 25 maart De razendsnelle digitalisering van criminaliteit
  • 20 mei Leren van de Rabobank
  • 24 juni Angst voor slachtofferschap en cybercrime
  • 30 september Burgemeester en online orde
  • Onze maandelijkse nieuwsbrieven voor collega's en partners over cyber en gedigitaliseerde criminaliteit, met actuele trends en ontwikkelingen en de stand van zaken van deelprojecten