Integrale aanpak CTER

De CTER-partners hebben blijvend aandacht voor de gezamenlijke aanpak door alle betrokken organisaties in de Zorg- en Veiligheidshuizen. Als project CTER ondersteunen we de partners in de doorontwikkeling. We hebben in 2022 het casusoverleg geëvalueerd. De partners pakken de aanbevelingen vanuit de evaluatie op, al dan niet via een werkgroep of nieuw project. We zijn begonnen met het actualiseren van het convenant, waarin de afspraken staan die alle betrokken organisaties hebben gemaakt over de informatiedeling.  Ook hebben we de randvoorwaarden gecreëerd voor experts die gemeenten ondersteunen binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen. We hebben in 2022 het mentorproject ONEonONE onder de aandacht gebracht met netwerkbijeenkomsten en een filmpje. We hebben ook het werkproces verder uitgewerkt. Hierin staan alle stappen van het project: van het moment dat jongeren in beeld komen voor ONEonONE tot de afsluiting van het mentortraject.

Resultaten & effecten

  • We hebben in september de procesevaluatie van het individueel casusoverleg opgeleverd.
  • We hebben aandacht gevraagd voor ONEonONE. Dat deden we met drie netwerkbijeenkomsten, een filmpje en een factsheet.
  • We hebben mentoren en mentorconsultants van ONEonONE ondersteund door te helpen met intervisie en training.
  • De Hogeschool van Amsterdam is gestart met de evaluatie van de lopende mentortrajecten binnen ONEonONE. De onderzoekers kijken naar het proces. De evaluatie loopt nog door in 2023.
  • Voor de experts die gemeenten ondersteunen vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen hebben we randvoorwaarden gecreëerd om hun impact en capaciteit te vergroten.