Advisering

In 2022 dachten we met verschillende gemeenten mee over hun activiteiten om criminele aanwas te voorkomen.

Resultaten & effecten

  • De Repressieve Aanpak in Alkmaar. We zijn een vaste partner bij dit overleg. Een wetenschapper van TNO heeft de verschillende betrokken organisaties een werkwijze aangeleerd waarmee ze samen problemen kunnen aanpakken. Op ons verzoek hebben collega’s van RIEC Midden-Nederland hun integrale aanpak van dealers gepresenteerd aan de betrokken partijen in Alkmaar.
  • Uit het Net Aanpak in Velsen. Op basis van de sociale netwerkanalyse die we in 2021 uitvoerden in Velsen is een nieuwe aanpak ontwikkeld: Uit het Net. Dit is een persoonsgerichte aanpak van jongeren in de drugscriminaliteit. We hebben meegedacht tijdens de ontwikkeling van de aanpak en zijn vaste partners bij de overleggen.
  • Drugsgebruik en criminaliteit onder jongeren in Castricum In Castricum had de gemeente het gevoel moeilijk grip te krijgen op het drugsgebruik en de drugshandel door jongeren. Vanuit het project Criminele Aanwas hebben we met de gemeente, politie en het jongerenwerk eerst een gezamenlijk beeld gemaakt van de problemen. Op basis van dit beeld hebben we focus aangebracht (op het uitgaansgebied) en een plan van aanpak ontwikkeld.
  • Werk Wijzer Europaplein Het Europaplein op de grens van Beverwijk en Heemskerk is een winkelgebied waar al jarenlang veel problemen zijn. Een grote groep jongeren hangt bijvoorbeeld rond dit plein en zorgt voor gevoelens van onveiligheid. Maar verloedering, leegstand van winkels en sociale problemen achter de voordeur spelen ook een rol. We hebben met de gemeente Beverwijk en Heemskerk een projectleider beschikbaar gesteld die volgens de methode Werk Wijzer werkt. Met die methode wordt gekeken hoe een brede coalitie gevormd kan worden van professionals, maar vooral ook van bewoners en ondernemers. Door de (veer)kracht van de wijk te versterken, kunnen patronen die de problemen in stand houden, duurzaam doorbroken worden.
  • Handhavingsknelpunten In twee gemeenten helpen we onderzoeken of een zogenoemd handhavingsknelpunt tot nieuwe inzichten leidt en/of aanknopingspunten biedt bij de aanpak van jongvolwassenen die doorgroeien in de ondermijnende criminaliteit. Door een bepaald probleem of gebied te benoemen als handhavingsknelpunt wordt het mogelijk voor RIEC-partners om onderling informatie uit te wisselen. Het gaat in Den Helder om de aanpak No Rising Star en in Alkmaar om de Repressieve Aanpak.